Hasta-Hekim İlişkisi

ORGANISATION

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

CATEGORY

Talks

DATE

1 April 2016

SHARE

İstanbul Medeniyet Üniversitesi I. Öğrenci Bilimsel Kongresi’nde gösterimi yapılmak üzere gönüllü öğrenciler (Ramazan Ömer Yazar, Bilal Demir, Ahmet Aydın Taşğın) tarafından hazırlanan belgesel filmdir. Hasta Hekim İlişkisinin tarihsel gelişim süreci, günümüz işleyişi, sorunları, çözümleri ve ideal hasta-hekim ilişkisini açıklayıcı nitelikte röportajlardan oluşmaktadır.

Tags: Health Systems

RELATED WORKS