genel,

Temel Sağlık Hizmetleri

Prof.Dr. Osman Hayran Prof.Dr. Osman Hayran Abone Ol Mar 21, 2019 · 1 dakikalık okuma
Paylaş

Bir toplumdaki birey ve ailelerin geneli tarafından kabul edilebilir yollardan, onların katılımı ile gerek ülke gerekse toplumca karşılanabilir harcama karşılığında sunulan sağlık hizmetlerine temel sağlık hizmetleri denir.

Tanımından da anlaşılabileceği gibi temel sağlık hizmetleri ülkeden ülkeye toplumdan topluma farklılık gösterebilmektedir. Bir felsefedir, bir anlayışın adıdır. Bu hizmetler bu felsefeye uygun olarak genellikle insanların yaşadığı ve çalıştığı yerin en yakınına kadar götürülmüş hizmetler olması gerektiği için; ve o ülkedeki hizmet sunum sistemini oluşturan halkalardan birincisini oluşturmak durumunda olduğu için çoğu zaman birinci basamak sağlık hizmetleri ile karıştırılır.

Bu karışıklık sadece Türkçe’de yoktur, İngilizcesinde de vardır. İngilizce temel sağlık hizmetlerinin adı “primary health care” birinci basamak sağlık hizmetlerinin adı ise “primary care”dir. Birinci basamak sağlık hizmetleri tedavi edici sağlık hizmetlerinin ilk basamağını oluşturan, ayaktan teşhis tedavi hizmetleri veren sağlık kurum ve kuruluşlarında verilen hizmetlerdir.

Yani bir ülkedeki muayenehanelerdir, bizdeki Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlık Ocakları gibi yataklı olmayan, ayaktan teşhis tedavi hizmeti veren tüm kuruluşlar birinci basamak sağlık hizmetlerini oluşturur.

Temel Sağlık Hizmetleri ise bir hizmet paketinin adıdır. Temel Sağlık Hizmetleri’nin içinde birinci basamak hizmetleri vardır ama buna ek olarak o ülkede toplumun tamamı tarafından kabul edilebilir yollardan, makul bir harcama karşılığında onların katılımı sağlayarak sunulabilen her türlü hizmet Temel Sağlık Hizmetidir.

Toplumun imkanlarının azlığı ya da çokluğuna bağlı olarak bunlar kişiye yönelik koruyucu hizmetler ve ayaktan teşhis tedavi hizmetleri ile sınırlı olabileceği gibi.sofistike bir takım ileri gelişmiş teknolojileri kullanan sistemleri de içerebilir.

Temel Sağlık Hizmeti ile Birinci Basamak Sağlık Hizmetini bu nedenle karıştırmamak gerekir.

Duyuru listesine kaydol
Yeni eklenen kavramlar doğrudan e-posta kutuna gelsin!
Prof.Dr. Osman Hayran
Prof.Dr. Osman Hayran Abone Ol
İzmir Maarif Koleji, Ankara Fen Lisesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra aynı üniversitede Halk Sağlığı ihtisası yaptı. Zorunlu hizmetini Kocaeli Sağlık Müdürlüğü’nde tamamladı. 1988 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalına geçti ve aynı yıl Halk Sağlığı doçenti, 1994 yılında da profesörü oldu. Bir süre Dünya Sağlık Örgütü’nce Ankara’da oluşturulan Sağlık Politikaları Proje Ofisinin Direktörlüğünü yaptıktan sonra 1995 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi’ni kurmak üzere Dekan olarak görevlendirildi. Dekanlık görevini 2006 yılına kadar sürdüren ve 2008 yılında Yeditepe Üniversitesine geçen Hayran, Yeditepe Üniversitesi’nde Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. Hayran, halen Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.