sağlık yönetimi,

Sağlıkta Dönüşüm Programı

Prof.Dr. Sabahattin Aydın Prof.Dr. Sabahattin Aydın Abone Ol Mar 21, 2019 · 2 dakikalık okuma
Paylaş

Sağlıkta Dönüşüm Programı özelikle 2000’li yıllardan sonra Türkiye sağlık sisteminde çok köklü reformlar yapan bir dönüşüm hareketidir. Aslında Cumhuriyet tarihimiz boyunca sağlık sistemimizde önemli kırılım noktalar vardır. Refik Saydam ile başlar Behçet Uz ile ikinci kırılım olur. Nusret Fişek ile atmışlı yıllarda üçüncü kırılım ve 2003 yılından sonra da dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile beraber dördüncü kırılımı yaşadığımız dönemdir sağlık sistemimizde. Aslında Sağlıkta Dönüşüm Programı yepyeni bir reform hareketi değildir itiraf etmek gerekirse. Türkiye’nin bundan önce uyguladığı sağlık sistemlerinden elde ettiği birikimler ve bilhassa seksen sonrası dünyadaki genel anlayış değişikliklerini bir araya getiren ve bunları aslında üzerinde çalışılmış bir çok konuyu cesaretle kısa sürede hayata geçiren bir program olmuştur. Temel olarak Sağlıkta Dönüşüm Programı bir sağlıktaki genel kapsayıcılığı öne çıkarması hizmet arzında gerek hastaneler gerek birinci basamak reform yapması finansman sisteminde reform yapması açısından önemlidir diye düşünüyorum. Özellikle Sağlıkta Dönüşüm Programının belki de en önemli yönü dönüşümü iki tarafta birden yapması. Yani hizmetin hem arzında yapmış olması hem de finansmanın da yapmış olmasıdır. Tek başına sağlık reformlarında ,finansman reformlarında yürütülen reformlarda genellikle başarısızlık oluyor. Bu açıdan Sağlıkta Dönüşüm Programının başarılı olmasının bir sebebi de hizmet sunucuları da hızlı bir şekilde dönüştürmüş olmasıdır. Bu süreçte gerek kamu-özel potansiyelini devreye koyması gerek kontrollü bir rekabete açması sağlık sektörünü ciddi bir dinamizm getirmiştir. Ama bunun ötesinde bilhassa genel kapsayıcılığı hayata geçirmesi sosyal güvenceyi bütün tabana yayması açısından da vatandaş memnuniyeti açısından vatandaşın sahiplenmesi benimsemesi açısından da çok önemli bir adım olmuştur. Tabii hizmet sunumu açısından bilhassa koruyucu hekimlik ve temel sağlık hizmetleri düşünüldüğünde birinci basamağı da yeniden gündeme taşımıştır Sağlıkta Dönüşüm Programı. Yani birinci basamak sağlık hizmetleri de tekrar atmışlı yıllarda olduğu gibi Türkiye’nin gündemine oturmuş ve aile hekimliğine yaygın bir entegre birinci basamak sağlık hizmet ağı oluşturmaya çalışmıştır. Sağlıkta Dönüşüm Programının aslında fikri her ne kadar geçmiş miras alınan fikirlerin bir bütünüdür diye vurgulasam da bunların bu dönemde hayata geçmesinin en önemli nedenlerindej birincisi gerçekten politik bir liderliği sağlam bir politik liderliğin ardından bi gelişmiştir. İkincisi ülkemizin politik istikrarı yakaladığı bir dönemde bu istikrar yakalanmıştır. Ekonomik kalkınmanın da hızlandığı bir dönemde Sağlıkta Dönüşüm Programı hayata geçirilmiştir. Dördüncüsü belki en az bunlar kadar önemli olan da Sağlıkta Dönüşüm Programını hayata geçiren bütün mesaisini buna hasleten adanmış bir ekibin varlığıdır.

Duyuru listesine kaydol
Yeni eklenen kavramlar doğrudan e-posta kutuna gelsin!
Prof.Dr. Sabahattin Aydın
Prof.Dr. Sabahattin Aydın Abone Ol
1959 yılında Bolu-Göynük’te doğdu. İlköğrenimini İstanbul’da Şair Nedim İlkokulu’nda, ortaöğrenimini Özel Darüşşafaka Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1985 yılında mezun oldu. 1985-1987 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı Gümüşhane Sağlık Eğitim Merkezi’nde pratisyen hekim olarak görev yaptı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamlayarak 1992 yılında üroloji uzmanı oldu. 1992-1994 yıllarında Sakarya’da Geyve Devlet Hastanesi’nde uzman doktor olarak çalıştı. 1994 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. 1996 yılında doçent, 2003 yılında profesör oldu. Başhekim Yardımcılığı, Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ayrıca 1998 yılında başladığı doktora çalışmalarını tamamlayarak 2003 yılında klinik mikrobiyoloji dalında bilim doktoru unvanı aldı. 2001-2002 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü yapan Aydın, 2006-2009 döneminde Dünya Sağlık Örgütü İcra Kurulu Üyeliği ve 2003-2010 arası Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2010-2020 yılları arasında İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü yapan Dr. Aydın, 17.11.2020 tarih, 2020/536 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atandı.