Giriş bölümünü yazma

 • Bu konu neden önemlidir? Neden böyle bir araştırma yapmaya ihtiyaç duydunuz? (1 paragraf)
  • Sorun kaç kişiyi etkilemektedir?
  • Mortalite, morbiditesi
  • Bireysel ve toplumsal sonuçları
  • Sebepleri
 • Bu konuyla ilgili mevcut durum nedir? (1 paragraf)
 • Bu konuda daha önceki önemli araştırmaların ana sonuçları nelerdir? Halihazırda bu konuyla ilgili neler biliniyor? (Gerektiği kadar paragraf)
 • Literatürde, mevcut bilgi birikiminde eksik olan nedir? Bu araştırma hangi boşluğu dolduracak? (1 paragraf)
 • Araştırmanın amacı (1 paragraf)
  • Amaç cümlesi bu araştırmaya özgü olmalıdır, araştırmanın sonunda cevap verilebilir olmalıdır.
  • Cümlenin içinde evrene de yer verilebilir.
  • Varsa araştırma soruları (veya deneysel araştırmalarda araştırma hipotezleri) verilebilir.
  • Gerekliyse ana amaca hizmet eden ikincil amaçlar tanımlanabilir.
 • Son olarak, bu araştırmanın bu önemli sorunun çözümüne nasıl hizmet edebileceği kısaca açıklanabilir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

 • Giriş bölümü genel kavramsal bir çerçeveden başlayıp aşama aşama daraltarak sözü araştırmanın spesifik amacına getirmelidir.
 • Okuyucuya bu araştırmanın bilimsel literatür içinde nereye düştüğünü tarif ederek oryante etmelidir. Okumaya devam etmek için meraklandırmalıdır.
 • Bunun için mantıksal bir sırayla ve genelden özele doğru yazılmalıdır. Okuyucunun bildiği kavramlardan yeni kavramlara; halihazırda bilinenlerden bilinmeyenlere doğru bir akışla yazılmalıdır.
  • Dünya’daki durum -> Türkiye’deki durum
  • Daha geniş bir evrende yapılan araştırmalar -> Bu araştırmada ele alınan evrende yapılan araştırmalar
   • Örneğin: Sağlık çalışanları -> Hekimler -> Asistan hekimler
  • İncelenen soruna etki eden tüm faktörlerin listesi -> bu araştırmada incelenecek olan faktör hakkında biraz daha detaylı bilgi
 • Konuyu anlamak için gerekli olan ve çok bilinmeyen kavramların tanımları verilebilir.
 • Araştırmanın amacına hizmet etmeyecek bilgilere kesinlikle yer verilmemelidir.
  • Örneğin: COVID-19 enfeksiyonuna sosyoekonomik statünün etkisini incelerken hastalığın patofizolojisinden bahsetmek.
 • Bu bölümdeki tüm iddialar kaynaklarla desteklenmeli, her birine uygun şekilde atıf yapılmalıdır.
 • Önceki araştırmaların sonuçları özetlenirken
  • Varsa bu araştırmayla en benzer araştırmalardan başlanmalıdır.
  • Fakat araştırmanın amacıyla uzaktan ilgili olan, ayrıntı olarak değerlendirilebilecek araştırmalarla metin gereksiz yere uzatılmamalıdır.
  • İyi bir literatür taramasına rağmen yeterince benzer konulu araştırma bulunamazsa, alakalı ama farklı bir evrende veya farklı yöntemler kullanılan araştırmalardan bahsedilebilir.

Creative Commons Lisansı
Hüseyin Küçükali isimli yazarın Yeni Başlayanlar İçin Araştırma Tavsiyeleri başlıklı eseri bu Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.