Teslim Öncesi Kendi Kendine Kontrol Listesi

Genel

 • Metinler 11 punto ve iki yana yaslıdır.
 • İmla kurallarına dikkat edilmiştir.
 • Nokta ve virgüllerden sonra boşluk bırakılmıştır.
 • Ondalık ayracı olarak virgül (İngilizce için nokta) kullanılmıştır.
 • Ondalık sayılarda virgülden sonra 1 basamak verilmiştir. (p değeri için 3 basamak)
 • Virgülden önce 0 olan ondalık sayılar için 0 yazılmıştır. (Hatalı örnek: ,123)

Giriş

 • Giriş yeterli ve güvenilir kaynaklara atıf yapılarak desteklenmiştir.
 • Amaç cümlesi nettir ve çalışma sonunda ulaşılabilir niteliktedir.

Gereç ve Yöntem

 • Veri analizinde hangi istatistiksel testlerin neden yapıldığından bahsedilmiştir.

Bulgular

 • Metin içinde tüm tablo ve şekillerden bahseden cümleler bulunmaktadır.
 • Metin içinde önemlilik test sonuçları “anlamlı fark” değil “istatistiksel olarak önemli fark” şeklinde ifade edilmektedir.
 • Tablolardaki bilgilerin tamamı değil sadece çarpıcı bilgiler metinde yer almaktadır.
 • Bulgular bölümünde yorum cümlesi yoktur.

Tablolar

 • SPSS çıktısı aynen koyulmamıştır.
 • Tüm tablolar aynı tip ve renktedir.
 • Tüm tabloların başlığı vardır. Örneğin: “Tablo 1. Katılımcıların sosyodemografik özelliklerine göre dağılımı” (MS Word / Başvurular menüsü kullanılabilir.)
 • Satır ve sütun başlıkları kısa ve anlaşılır şekilde verilmiştir.
 • Satır ve sütun başlıkları büyük harfle başlamaktadır.
 • Tablolardaki tüm ifadeler Türkçe’dir.
 • Verilerin ölçü birimleri verilmiştir.
 • Sütun genişlikleri içeriğin uzunluğuna uygundur ve sütunlar arasında tutarlıdır.
 • Tablolar sayfadan taşmamaktadır.
 • Önemlilik testlerinin sonuçları (χ2, t, F …) ve p değeri verilmiştir.
 • p değeri tam olarak verilmiştir.

Kaynaklar

 • Araştırmada üretilenler dışındaki tüm bilgiler için kaynak gösterilmiştir.
 • Kaynaklardan aynen alınan cümleler tırnak içinde verilmiştir.
 • Kaynak gösterimi APA tarzındadır. (MS Word / Başvurular menüsü kullanılabilir)
 • Metin içinde, cümle sonlarında kaynak gösterimi yapılmıştır. Örnek: (Hayran vd., 2020)

Hesaplar

Tüm araştırma ekibi:

 • ORCID hesabı açıp, 16 haneli numarasını danışmana iletmiştir. - ORCID
 • Üniversite e-posta adresi kullanarak Dergipark hesabı açmıştır. - Dergipark

Staj sonunda teslim edilecek dosyalar

 • Araştırma Raporu.docx
 • Araştırma Sunumu.pptx
 • Boş anket formu.docx
 • Etik kurul başvuru dilekçesi.pdf (ekleriyle ve imzalı)
 • Etik kurul kararı.pdf
 • İdari izin başvuru dilekçesi.pdf (ekleriyle ve imzalı)
 • İdari izin kararı.pdf
 • Ham veri seti.xlsx
 • Düzenlenmiş veri seti.sav (SPSS)
 • Veri analizi çıktısı.spv (SPSS Output)
 • Doldurulmuş anket formları.pdf (tek bir dosya halinde taranmış)

Creative Commons Lisansı
Hüseyin Küçükali isimli yazarın Yeni Başlayanlar İçin Araştırma Tavsiyeleri başlıklı eseri bu Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.