İzin başvuruları

Etik kurul başvurusu

 • Üniversitenin Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu’ndaki belgeler Word dosyası olarak hazırlanır.
 • Başvuru formu doldurulurken Amaç ve Yöntem (istatistiksel analizler dahil) başlıkları ayrıntılı olarak (her biri en az 3-4 paragrafta) açıklamalıdır.
  • Gerekçe ve Amaç: konunun neden önemli olduğu, önceki araştırmaların ne bulduğu, bu araştırmanın amaç cümlesi (evreni içerecek şekilde)
  • Yöntem: evren, örnek, örnekleme yöntemi, veri toplama aracı, veri toplama yöntemi, bağımsız ve bağımlı değişkenler
   • İstatistiksel analiz: kullanılacak yazılımlar, değişkenlerin veri tiplerine göre hangi tanımlayıcı istatistikler, hangi hipotez testlerinin yapılacağı, istatistiksel önemlilik düzeyi
 • Hazırlanan belgeler takım dosyalarına yüklenerek danışmana bilgi verilir.
 • Etik kurul sekreteryasından en yakın toplantı tarihi öğrenilir ve danışmana bildirilir.
 • Etik kurul başvurusu internler tarafından yapılır.
 • Başvuru sonrasında etik kurul sekreteryası ile telefon ve e-posta yoluyla iletişime geçilir ve değerlendirme sonucu e-posta ile temin edilip takım dosyalarına eklenir.
 • Etik kurul bilahare belgelerin aslını Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı’na gönderebilir.

İdari izin başvurusu

 • Araştırmanın uygulanacağı yerin yönetiminden izin alınır.
  • Sağlık Bakanlığı (COVID-19 konulu araştırmalar için buradaki form doldurulur.)
  • Milli Eğitim Bakanlığı bağlı tüm kurumlar için bu sistemden ön başvuru yapılır.
   • Sistemin çıktısı yazdırılıp imzalanarak dekanlığa teslim edilir.
   • Dekanlık rektörlük üzerinden yazıyı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne iletecektir.
  • Hastaneler için başhekimliklere dilekçe ile başvurulur.
 • Bir çok kurum başvuruda etik kurul onayını talep ettiği için aksi gerekmedikçe önce etik kurula başvurulmalıdır.
 • Lüzumu halinde ilgili kurumların yetkilileriyle sözlü olarak ön görüşme yapılması faydalı olabilir.
 • Talep etmeleri halinde araştırma hakkında kısa bir bilgi notu verilebilir.
 • Kurumun kendi başvuru formları varsa etik kurul başvurusuyla uyumlu olarak doldurulur.
 • Başvuru dosyaları internler tarafından Word dosyası olarak hazırlanıp danışman kontrolüne sunulur.
 • Kontrolden sonra ilgili kuruma gönderilir. (Yalnızca Sağlık Bakanlığı başvurusu sisteme danışman tarafından girilecektir.)
 • Başvuru sonrasında kurumdaki ilgili birim ile tercihen telefon yoluyla iletişime geçilerek başvurunun akibeti birkaç gün aralıklarla kontrol edilir.
 • Kurumun izin belgesi PDF formatında takım dosyalarına yüklenir.

Creative Commons Lisansı
Hüseyin Küçükali isimli yazarın Yeni Başlayanlar İçin Araştırma Tavsiyeleri başlıklı eseri bu Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.