Literatür tarama

 • Araştırma konusuyla ilgili anahtar kelimeler belirlenir.
 • Mantıksal işlemler (AND, OR, parantez vd.) kullanılarak arama sorgusu yazılır.
  • OR: Birbiri yerine kullanılabilecek kelime veya kelime grupları arasında kullanılır
  • AND: aynı metinde birlikte bulunması istenen kelime ve kelime grupları arasında kullanılır.
  • Parantez: işlem önceliğini belirtmek için kelime grupları parantez içine alınır.
  • Tırnak işareti: iki veya daha fazla kelimeden oluşan tamlamalar tırnak içine alınır.
 • Bilimsel yayınların aranacağı başlıca veri tabanları:
 • Bu veritabanlarında hazırlanan arama sorgusu ile arama yapılır.
 • Arama sonuçları arasından araştırma için faydalı olacak yayınlar seçilir ve tam metin olarak indirilir.
  • Öncelikle varsa yapılan araştırma ile tam aynı konuda ve aynı evren üzerinde yapılan yayınlar
  • Sonra, benzer evrenler üzerinde yapılan yayınlar
  • Sonra, araştırma konusunu kapsayan daha geniş bir konudaki yayınlar
  • Sonra, benzer konulardaki yayınlar
 • Ücretli yayınlara erişmek için:
 • Seçilen tüm yayınlar bir araya getirilir, mükerrer varsa silinir.
 • Her bir takım üyesi en az 4 yayını altını çizerek okur.
 • Ayrıca bilimsel yayınlar dışındaki kaynaklar için de mutlaka Google araması yapılır.
  • İlgili uluslararası kuruluşların, devlet kurumlarının veya sivil toplum kuruluşlarının raporları
  • Konuya özel güvenilir internet siteleri
  • Resmi istatistikler
  • vb.
 • Anlamını bilmediğiniz kavramlar için şu adreslere başvurabilirsiniz:
 • İntihal yapılmamasına özen gösterilmelidir.
  • Rapor teslimi sonrası danışman tarafından intihal kontrolü yapılacaktır.
  • İntihal tespit edilmesi halinde tüm araştırma takımı stajdan kalır.

Creative Commons Lisansı
Hüseyin Küçükali isimli yazarın Yeni Başlayanlar İçin Araştırma Tavsiyeleri başlıklı eseri bu Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.