Örnekleme

BAŞLIKLAR

 1. Örnekleme yöntemini belirleme
  1. Olasılıklı örnekleme yöntemleri
  2. Olasılıklı olmayan örnekleme yöntemleri
 2. Örnek büyüklüğü belirleme
 3. Katılım yüzdesi

Örnekleme yöntemini belirleme

 • Nitel araştırma -> Amaçlı örnekleme
 • Nicel araştırmalar -> Olasılıklı örnekleme

Olasılıklı örnekleme yöntemleri

Not: Küme veya tabakalı örnekleme kullanıldığında örnek büyüklüğü hesaplanırken “desen etkisi” (2 kabul edilebilir) ile çarpılmalıdır.

Olasılıklı olmayan örnekleme yöntemleri


Örnek büyüklüğü belirleme

FORMÜLLER

Bağımlı değişken: sürekli Bağımlı değişken: kategorik
Kesitsel araştırma . .

Not: Kesitsel araştırmalarda evren büyüklüğü biliniyorsa .

 • z: Belirtilen bir olasılığa z tablosunda karşılık gelen değer.
 • alfa: Tip 1 hata (genellikle %5 olarak kabul edilir)
 • beta: Tip 2 hata (genellikle %20 olarak kabul edilir) (1-beta = Güç)
 • sigma: Literatürdeki benzer bir çalışma göre standart sapma. Deney ve kontrol grupları için ayrı ayrı verilmişse grupların havuzlanmış standart sapması .
 • p: Literatürdeki benzer bir çalışmaya göre incelenen olayın görülme olasılığı (bilinmiyorsa %50 kabul edilir)
 • q: Görülmeme olasılığı (1-p)
 • e: Örnekleme hatası (genellikle %5 olarak kabul edilir)
 • N: Evren büyüklüğü

SIK KULLANILAN Z SKORLARI

Olasılık z skoru
%97,5 1,96
%95 1,64
%90 1,28
%80 0,84

Bkz. Z Tablosu

SADELEŞTİRİLMİŞ FORMÜLLER

Bağımlı değişken: sürekli Bağımlı değişken: kategorik
Kesitsel araştırma . .

Katılım yüzdesi

Gereken minimum örnek büyüklüğünü hesapladıktan sonra bulunan sayının üstüne farklı sebeplerden araştırmaya katılmayı reddedecek kişiler için bir pay koyulmalıdır.

Aşağıda farklı anket uygulama yöntemlerine göre kabul edilebilir katılım yüzdeleri gösterilmiştir.

Yöntem Oran
Yüzyüze görüşme %80
Telefon %80
Posta %60
E-posta %50
Kendi kendine doldurma %50
Online %30

Creative Commons Lisansı
Hüseyin Küçükali isimli yazarın Yeni Başlayanlar İçin Araştırma Tavsiyeleri başlıklı eseri bu Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.