Araştırma raporu yazma

Bir araştırma raporu başlıca 4 ana bölümden oluşur:

 1. GİRİŞ
  • Konunun önemi
  • Mevcut durum
  • Önceki araştırmaların sonuçları
  • Bu araştırmanın amacı
 2. YÖNTEM
  • Katılımcılar (Evren, örnek, gruplar, randomizasyon…)
  • Veri toplama yöntemi
  • Değişkenler
  • Veri analizi
  • İzinler
 3. BULGULAR
  • Tanımlayıcı istatistikler
  • İki değişkenli analizler
  • Çok değişkenli analizler
 4. TARTIŞMA
  • Ana bulguların özeti
  • Literatürdeki bulgularla karşılaştırma
  • Öneriler (uygulamaya etkisi)
  • Sonuç

Raporun biçimlendirmesi

 • Raporun biçimi için Word uygulamasında aşağıdaki menüden APA şablonu seçilebilir.

 • Raporda sayfa sayısı sınırı yoktur. Ama özellikle Giriş ve Tartışma bölümlerinin detaylı olarak hazırlanmalı, yeterince literatürle desteklenmiş olmalıdır.
 • Rapor tamamlandıktan sonra kendi kendine kontrol listesi maddeleri kontrol edilmelidir.

Raporlama rehberleri

 • Araştırma raporu, araştırma türüne göre aşağıdaki raporlama rehberlerinden birine uygun olarak hazırlanmalıdır.
  • Randomize kontrollü deney – CONSORT
  • Gözlemsel araştırma – STROBE
  • Nitel araştırma – COREQ
  • Sistematik derleme – PRISMA
 • Rehberin kontrol listesi doldurulduktan sonra danışmana iletilmelidir.

Creative Commons Lisansı
Hüseyin Küçükali isimli yazarın Yeni Başlayanlar İçin Araştırma Tavsiyeleri başlıklı eseri bu Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.