Etiketler

Epidemiyoloji

Belirli toplumlarda sağlıkla ilgili durumların ve olayların dağılımının ve belirleyicilerinin araştırılması, bu araştırma sonuçlarının sağlık sorunlarının kontrolü için kullanılmasıdı...

Kategori: Epidemiyoloji, Mar 21, 2019

Halk Sağlığı

Halk sağlığı örgütlü faaliyetler yoluyla hastalıkların önlenmesi, hayatın uzatılması ve sağlığın geliştirilmesi sanatıdır. Bu tanım 1920 yılında yapılmış bir tanımdır ancak günümüzde ...

Kategori: Genel, Mar 21, 2019

Uluslararası Hastalık Sınıflandırması (ICD)

Uluslararası hastalık sınıflandırılması ki yabancı kelimelerin dilimize girmesinden nefret ettiğim halde bunun aslını İngilizce bir kere söylemek durumdayım çünkü yaygın olarak o kull...

Kategori: Genel, Mar 21, 2019

İnsidans ve Prevalans

İnsidans ve Prevalans, tıpta hastalık ve sağlıkla ilgili çeşitli durumların ölçülmesi amacıyla kullanılan önemli iki ölçüttür. Çok kısa deyişle; morbidite ölçütleridir. Günlük hayatta...

Kategori: Epidemiyoloji, Mar 21, 2019

Veri - Enformasyon - Bilgi

Bilgi tıpta çok önemli bir kavramdır. Çünkü kanıta dayalı tıp uygulamalarında kanıt dediğimiz şey aslında güncel bilgidir. Bilgi dediğimiz zaman akla gelen diğer kavramlar veri ve enf...

Kategori: Genel, Mar 21, 2019

Hawthorne Etkisi

Hawthorne Etkisi; araştımalarda sık karşılaşılan hata türlerinden bir diğeridir. Hawthorne sözcüğünün kullanılmasının nedeni ABD’de Hawthorne isimli bir elektirik üretim tesisinde yap...

Kategori: Araştırma Yöntemleri, Mar 21, 2019

Pandemi

Pandemi, epidemiyolojide kullandığımız diğer bir kavramdır. Pandemi herhangi bir sağlık sorununun özellikle bulaşıcı hastalıkların beklenenin üzerinde ortaya çıkması ve bir ülke sınır...

Kategori: Epidemiyoloji, Mar 21, 2019

Nedensellik

Nedensellik, neden sonuç ilişkisine kullanılan bir kavramdır. Tıpta nedensellik açıklanması, tanımlanması çok tartışmalı olan bir kavramdır. Nedenselliğin kendisi çok tartışmalı olan ...

Kategori: Epidemiyoloji, Mar 21, 2019

sticky

Halk Sağlığı

Halk sağlığı örgütlü faaliyetler yoluyla hastalıkların önlenmesi, hayatın uzatılması ve sağlığın geliştirilmesi sanatıdır. Bu tanım 1920 yılında yapılmış bir tanımdır ancak günümüzde ...

Kategori: Genel, Mar 21, 2019