Primer, Sekonder, Tersiyer Koruma

Halk sağlığının temel kavramlarından birisi de primer, sekonder ve tersiyer korumadır. Özellikle koruyucu hekimlik açısından bu kavra...

Kategori: Genel, Mar 21, 2020

Halk Sağlığı

Halk sağlığı örgütlü faaliyetler yoluyla hastalıkların önlenmesi, hayatın uzatılması ve sağlığın geliştirilmesi sanatıdır. Bu tanım 1920 yılında yapılmış bir tanımdır ancak günümüzde de en geçerli ...

Devamını oku

Tüm Kavramlar

Primer, Sekonder, Tersiyer Koruma

Halk sağlığının temel kavramlarından birisi de primer, sekonder ve tersiyer korumadır. Özellikle koruyucu hekimlik açısından bu kavramlar çok önem taşır. Ne anlama gelir bu kavramlar?...

Kategori: Genel, Mar 21, 2020

Odak Grup Görüşmesi

Odak grup, tam terminolojik olarak odak grup tartışması veya odak grup görüşmesi olarak geçiyor. İngilizcede ‘focus grup discussion’a karşılık kullandığımız bir veri toplama yöntemidi...

Kategori: Araştırma Yöntemleri, Mar 21, 2019

Sağlıkta Dönüşüm Programı

Sağlıkta Dönüşüm Programı özelikle 2000’li yıllardan sonra Türkiye sağlık sisteminde çok köklü reformlar yapan bir dönüşüm hareketidir. Aslında Cumhuriyet tarihimiz boyunca sağlık sis...

Kategori: Sağlık Yönetimi, Mar 21, 2019

Epidemiyoloji

Belirli toplumlarda sağlıkla ilgili durumların ve olayların dağılımının ve belirleyicilerinin araştırılması, bu araştırma sonuçlarının sağlık sorunlarının kontrolü için kullanılmasıdı...

Kategori: Epidemiyoloji, Mar 21, 2019

Halk Sağlığı

Halk sağlığı örgütlü faaliyetler yoluyla hastalıkların önlenmesi, hayatın uzatılması ve sağlığın geliştirilmesi sanatıdır. Bu tanım 1920 yılında yapılmış bir tanımdır ancak günümüzde ...

Kategori: Genel, Mar 21, 2019

Sağlık Eğitimi

Sağlık eğitimi, insanların sağlıkla ilgili davranışları arasında olumsuz olanlarının değiştirilmesi amacıyla yürütülen faaliyete verilen isimdir. Sağlık eğitimi, sağlıkla ilgili öğret...

Kategori: Sağlığın Teşviki, Mar 21, 2019

Sağlık Yönetimi

Sağlık hizmetleri sunulurken en önemli konu bunların nasıl yönetildiği konusudur. Bu anlamda sağlık yönetimi, halk sağlığında toplum sağlığı sorunlarını tedavi amacıyla kullandığımız ...

Kategori: Sağlık Yönetimi, Mar 21, 2019

Yönetişim

Yönetişim özellikle 1990 yılından sonra sağlık sektöründe çok kullanılmaya başlarken, kamu yönetiminde daha eskilerden beri kullanılan bir kavramdır. En kısa tanımı ise etkileşimli yö...

Kategori: Sağlık Yönetimi, Mar 21, 2019

Kavramlar

Halk sağlığında kavramlar son derece önemlidir çünkü kavramlar bizim düşünce dünyamızı ifade etmek için kullandığımız sözcüklerdir. Kafamızdaki bilgileri aktarmak için kullandığımız s...

Kategori: Genel, Mar 21, 2019

Temel Sağlık Hizmetleri

Bir toplumdaki birey ve ailelerin geneli tarafından kabul edilebilir yollardan, onların katılımı ile gerek ülke gerekse toplumca karşılanabilir harcama karşılığında sunulan sağlık hiz...

Kategori: Genel, Mar 21, 2019

Sağlık Hizmetleri

Sağlık hizmetleri kabaca 3 gruba ayrılır. Koruyucu sağlık hizmetleri, iyileştirici ya da tedavi edici, rehabilite edici ya da esenleştirici sağlık hizmetleridir.

Kategori: Sağlık Yönetimi, Mar 21, 2019

Anne Ölüm Oranı

Anne Ölüm Oranı bir toplumun, bölgenin, ülkenin sağlık düzeyini gösteren en önemli göstergelerden biridir. Eğer bir toplum, ülke ya da bölge hakkında sağlık düzeyi konusunda fikir edi...

Kategori: Epidemiyoloji, Mar 21, 2019

Bebek Ölüm Hızı

Bebek Ölüm Hızı toplumların sağlık düzeyini gösteren en önemli göstergelerden birisidir. Bir ülkenin ya da bir bölgenin sağlık hizmetleri gelişmiş midir ya da gelişmemiş midir fikir e...

Kategori: Epidemiyoloji, Mar 21, 2019

Doğumda Yaşam Beklentisi

Toplumların, ülkelerin ve bölgelerin sağlık düzeyi göstergesi olarak üç göstergeden söz etmiştik. Bunlardan birincisi bebek ölüm hızı, ikincisi anne ölüm oranı, üçüncüsü doğumda yaşam...

Kategori: Epidemiyoloji, Mar 21, 2019

Sağlıklı Yaşam Beklentisi

Bazı hastalıklar erken ölümlere yol açar. Bazı hastalıklar ise ölümlere yol açmanın ötesinde engelliliğe yol açar. Aslında her hastalık için öldürücü olsa da olmasa da yaşam kalitesin...

Kategori: Epidemiyoloji, Mar 21, 2019

Toplam Doğurganlık Hızı

Toplam Doğurganlık Hızı; toplumların sağlık düzeyiyle demografik geçiş açısından hangi durumda olduklarını hangi dönemde olduklarını gösteren önemli bir ölçüttür. Toplam Doğurganlık ...

Kategori: Epidemiyoloji, Mar 21, 2019

Demografik ve Epidemiyolojik Geçiş

Demografik ve epidemiyolojik geçiş teorisi sağlıkla ilgilenen bütün profesyonellerin iyi bilmesi gereken bir teoridir. Demografi en kısa tanımla nüfus bilimi anlamına gelir. Demografi...

Kategori: Genel, Mar 21, 2019

Uluslararası Hastalık Sınıflandırması (ICD)

Uluslararası hastalık sınıflandırılması ki yabancı kelimelerin dilimize girmesinden nefret ettiğim halde bunun aslını İngilizce bir kere söylemek durumdayım çünkü yaygın olarak o kull...

Kategori: Genel, Mar 21, 2019

Kaba Doğum ve Kaba Ölüm Hızları

Kaba Doğum Hızı; belirli bir bölgede belirli bir süre içinde gerçekleşen doğumların o süre ortasındaki nüfusa bölünmesiyle bulunan ve binde olarak ifade edilen bir hızdır. Örneğin; İs...

Kategori: Epidemiyoloji, Mar 21, 2019

Kanıta Dayalı Tıp

Kanıta dayalı tıp 1990 yıllardan itibaren gündeme oturmuş ve yaygınlanmış olan bir tıp anlayışıdır. Daha önce hekimlerin tecrübesine deneyimlerini bağlı olarak var ona tıbbi uygulamal...

Kategori: Genel, Mar 21, 2019
Duyuru listesine kaydol
Yeni eklenen kavramlar doğrudan e-posta kutuna gelsin!